Připravit. Pozor. Start!

Před vámi je dvacet otázek. Za 10 minut máte hotovo.

1

What country________she from?
What countryisshe from?

2

Peter speaks French but________first language is English.
Peter speaks French buthisfirst language is English.

3

Listen to those people. What language________they________?
Listen to those people. What languagearetheyspeaking?

4

What________this word________?
Whatdoesthis wordmean?

5

The exam was________than we expected.
The exam waseasierthan we expected.

6

Thanks for lending me the money. I________you back tomorrow.
Thanks for lending me the money. Iwill payyou back tomorrow.

7

The news________very depressing.
The newswasvery depressing.

8

I________to the cinema three times last week.
Iwentto the cinema three times last week.

9

On Sunday I________the film much.
On Sunday Idid not enjoythe film much.

10

I am hungry. I________anything since breakfast.
I am hungry. Ihave not eatenanything since breakfast.

11

Ann________television when the phone rang.
Annwas watchingtelevision when the phone rang.

12

This house is quite old. It________in 1930.
This house is quite old. Itwas builtin 1930.

13

________you________from George recently?
Haveyouheardfrom George recently?

14

I________this job but I refused it.
Iwas offeredthis job but I refused it.

15

I passed the exam and so________.
I passed the exam and sodid Tom.

16

I do not want you to pay for me. I will pay for________.
I do not want you to pay for me. I will pay formyself.

17

When we got home last night, we found that somebody________into the flat.
When we got home last night, we found that somebodyhad brokeninto the flat.

18

A widow is a woman________husband is dead.
A widow is a womanwhosehusband is dead.

19

I wish I________Paul's phone number.
I wish IknewPaul's phone number.

20

I decided to stay at home last night. I________if I had not been so tired.
I decided to stay at home last night. Iwould have gone outif I had not been so tired.

Jak jste dopadli?

Správně jste zodpověděli 0 otázek.

Nejste spokojeni se svým výsledkem, nebo se chcete zdokonalit v angličtině? Prohlédněte si naši nabídku kurzů – určitě spolu vybereme kurz dělaný na míru.

Nabídka kurzů

Váš výsledek odborně vyhodnotíme a doporučíme vám vhodný studijní plán na míru. Nechte nám na sebe kontakt a my se vám do dvou dnů ozveme. K ničemu se nezavazujete ani se nepřihlašujete k zasílání marketingových materiálů.